Podsumowanie kongresu

Zdjęcie 1W dniach 15-16 listopada 2016 r. w Międzyzdrojach odbył się Zachodniopomorski Kongres Oświatowy, którego organizatorem był Technopark Pomerania. Wydarzenie miało na celu zapoznać uczestników z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi nowego ustroju oświatowego. Głównymi gośćmi byli: Pan Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pan Marek Subocz, Wicewojewoda Zachodniopomorski oraz Pan Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecina. Swoją obecnością zaszczycili nas także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej: Pani Katarzyna Koszewska, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego, Pani Jadwiga Parada, Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Pani Agnieszka Sidor, Naczelnik Wydziału w Departamencie Funduszy Strukturalnych. Prezentację swoją przedstawiła także Pani Urszula Berlińska, Pełnomocnik Kuratora ds. współpracy z zagranicą w Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty. Przedstawicielem pracodawców był Pan Dariusz Więcaszek, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Pan Wojciech Krycki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przedstawił obowiązujące źródła finansowania edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zdjęcie 2Partnerami Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego byli: PKO Bank Polski, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Żegluga Szczecińska Sp. z o.o., Microsoft Polska, Comarch Healthcare S.A., Asseco Data Systems, Huawei Polska, FRIS, Terpiłowski oraz Clochee.