O kongresie

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na aktualne informacje na temat ustawy o zmianie ustroju oświatowego oraz nowych aktów wykonawczych, które będą obowiązywać już od 2017 roku, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny organizuje Zachodniopomorski Kongres Oświatowy 2016. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli samorządów województwa zachodniopomorskiego, przede wszystkim prezydentów, burmistrzów i wójtów, skarbników oraz dyrektorów wydziałów oświaty i szkół, a także radnych miast, gmin i powiatów. Kongres odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2016 roku w hotelu AURORA Family & Spa w Międzyzdrojach.

Wydarzenie będzie sprzyjało zwiększaniu wiedzy, wymianie doświadczeń oraz integracji środowiska, a najnowsze rozwiązania proponowane przez partnerów i zaproszonych gości służyć będą podnoszeniu jakości usług świadczonych przez samorządy.

Udział w naszym przedsięwzięciu potwierdzili przedstawiciele samorządu lokalnego i regionalnego, między innymi Prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Gościem specjalnym będzie Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Partnerami Merytorycznymi Kongresu są Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Instytut Badań Edukacyjnych. Wydarzenie objęte jest patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Szczecina oraz Burmistrza Międzyzdrojów.

Tematyka

W programie zaplanowana jest prezentacja wdrożeń nowych aktów wykonawczych i zmiany w finansowaniu oświaty oraz przykładowe źródła finansowania ze środków UE.

Podczas Kongresu będziemy rozmawiać między innymi o:

  • najważniejszych aktach wykonawczych nowej ustawy oświatowej,
  • ramowym planie nauczania i podstawie programowej,
  • 8-letnich szkołach podstawowych, wygaszaniu gimnazjów,
  • systemie dualnym w szkolnictwie ponadpodstawowym,
  • obowiązku doskonalenia nauczycieli,
  • źródłach finansowania oświaty, w tym z RPO Województwa Zachodniopomorskiego i PO WER,
  • Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
  • finansowaniu szkolnictwa zawodowego.