Agenda Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego 2023

Agenda Kongresu do pobrania w pliku PDF dostępna jest TUTAJ 

 

I dzień - 23 listopada 2023 roku

 

(Sala plenarna A)

 

9.00-10.00

Rejestracja, powitalny poczęstunek

10.00-10.15

Wystąpienie powitalne,
Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecina,
Lidia Rogaś Zastępca Prezydenta Miasta Szczecina

10.15-11.00

Czy jest dla nas szansa?   – szczecińskie wyniki pierwszego badania psychologicznego uczniów i nauczycieli
w Polsce – panel dyskusyjny

 Piotr Krzystek, Prezydenta Miasta Szczecina,
Lidia Rogaś, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecina,
dyrektorzy szkół

 

11.00-11.30

Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację

dr Jakub Koper, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Finansowych i Rozwoju,
Instytut Badań Edukacyjnych

 

 

11.30-12.30

Wszystko co chcecie wiedzieć
o sztucznej inteligencji ale boicie się zapytać
– panel dyskusyjny i sesja Q&A (pytania i odpowiedzi
)

dr Dorota Dżega-Pietruszkiewicz, prof. ZPSB Prorektor ds. Rozwoju,
dr hab. Elżbieta Perzycka, prof. USE,
Andrzej Feterowski Prezes SPNT,
Tomasz Muras, CTO - Dyrektor ds. Technologii,
 Enovation Solutions Ltd
Greg Margas Business Development Executive, Enovation
Solutions Ltd,

moderacja: Jakub Gibowski, wykładowca akademicki 
​​​​​​

 

12.30-12.50

Sztuczna inteligencja -
7 najważniejszych wyzwań edukacji

dr hab. Ryszard Sowiński, Rektor, prof. Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu​​​​​​

 

12.50-13.10

Przerwa kawowa

13.10-13.25

Dostępność stron internetowych administracji publicznej – wymogi WCAG 2.1, raport wdrożeń

 

Radosław Zacha CEO​​​​​​
Michał Olejarski, General Informatics​​​​​​

 

13.25-13.45

Problemy zdrowia psychicznego uczniów - relacja nauczyciel - uczeń – rodzic

 

Sylwia Majewska, Prezes Profi Competence​​​​​​

13.45-14.05

Jak zachować równowagę między wymaganiami edukacyjnymi a wspomagającymi ucznia? 

Katarzyna Koszewska, Zachodniopomorski Kurator Oświaty,
Mariusz Dubojski, Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego
Kuratorium Oświaty w Szczecinie

 

 

14.05-14.25

Wyzwania edukacyjne związane z rozwojem potencjału sektora morskiej energetyki wiatrowej 

Renata Polikowska, Dyrektor Zarządzająca,
Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o

Krzysztof Tomaszewski, Członek Zarządu CEE Energy Group Sp. z o.o.

 

14.25-14.45

Branżowe Centra Umiejętności (BCU) - działalność na styku edukacji i gospodarki 

Maciej Kopeć, Członek Zarządu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 

14.45-15.35

Lunch

 

 

 

15:35-16.00

Podsumowanie zmian w zakresie podstawy programowej wychowania fizycznego 

 Artur Górecki, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego
i Podstaw Programowych, Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

 

16:00-16.30

Program Sportowa Polska 

Paweł Czwarno, Zastępca Dyrektora, Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwo Sportu i Turystyki

       

                                                           

16.30-16.50

Panel I
(Sala plenarna A)

Fabryka Wody, doświadczaj życia 

Marta Miklej-Adamowicz,
Kamila Marcinkiewicz,
Fabryka Wody Sp. z o.o.

Panel II
(Sala plenarna B)

BEZ KORZENI NIE MA KORONY, czyli jak wspinać się po drzewie zmian, nie tracąc życiowej energii

Kaja Bilska, Edukatorka, Salon Usług Edukacyjnych, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu - Akademia Nauk Stosowanych - Wydział w Szczecinie

16.50-17.10

Zaproszenie do edukacyjnej podróży

Patrycja Skrobacka, Kierowniczka działu edukacji i popularyzacji nauki, Morskie Centrum Nauki w Szczecinie

 

19.30 - 20:00

Recital JAKUB KOŚCIUSZKO guitar (Sala Atrium I piętro)

20:00

Uroczysta kolacja (Sala Atrium I piętro)

 

II dzień 24 listopada 2023 roku

 

(Sala plenarna A)

 

09.00-10.30

Warsztat „Zarządzanie / rozwiązywanie konfliktów w zespole pracowniczym”

Monika Gielar, psycholog (warsztat 09:00-10:30)

 

10.30-11.00

Nowe wyzwania w edukacji -
perspektywa finansowa 2021-27

Marta Śniadała, Główny Specjalista, Biuro ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

11.00-11.30

Jak AI ulepszy naszą placówkę? Czy prawo za tym nadąży?

Rafał Malujda, Kancelaria Prawno-Patentowa Rafał Malujda/ Law & Patent Office

 

 

11.30-12.00

Jak może wpłynąć na lokalny rozwój działalność takich instytucji jak centra nauki na przykładzie Stargardzkiego Centrum Nauki FILARY

Joanna Cupak Zastępca Kierownika Stargardzkiego Centrum Nauki FILARY

 

12.00-13.00

Podsumowanie i zakończenie VII Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego

 

 

13.00-13.30

Poczęstunek na pożegnanie