Rejestracja na VII Zachodniopomorski Kongres Oświatowy 2023

Prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIA i przesłanie wybraną drogą:

 • e-mailem na adres: kongres@spnt.pl
 • faksem na nr 91 85 22 192
 • przez formularz znajdujący się poniżej

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Formularze w formie do wydruku można pobrać tutaj:

Koszty uczestnictwa w Kongresie: 
 

 • Opłata za uczestnictwo w Kongresie oraz zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym: zgłoszenie do dnia 14 września 2023 r. – 899 zł netto (+ 23 % VAT), od dnia 15 września do 18 października 2023 r. – 969 zł netto (+ 23 % VAT).
   
 • Opłata za uczestnictwo w Kongresie oraz zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym: zgłoszenie do dnia 14 września 2023 r. – 799 zł netto (+ 23 % VAT), od dnia 15 września do 18 października 2023 r. – 869 zł netto (+ 23 % VAT).
   
 • Opłata za uczestnictwo w Kongresie bez noclegu wynosi: zgłoszenie do dnia 14 września 2023 r. – 699 zł netto (+ 23 % VAT), od dnia 15 września do 18 października 2023 r. – 769 zł netto (+ 23 % VAT).
   
 • Opłata za uczestnictwo w Kongresie bez noclegu i uroczystej kolacji wynosi: zgłoszenie do dnia 14 września 2023 r. – 549 zł netto (+ 23 % VAT), od dnia 15 września do 18 października 2023 r. – 619 zł netto (+ 23 % VAT).
   
 • Dodatkowy koszt: parking 20 zł netto za 1 miejsce parkingowe.

Zgłoszonym osobom zapewniamy udział w Kongresie, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, pełne wyżywienie.

FV w wersji elektronicznej zostanie przesłana do Państwa po zakończeniu Kongresu do 7 dni (z terminem płatności 14 dni od jej wystawienia).

Po wysłaniu poniższego formularza powinien wyświetlić się komunikat potwierdzający przyjęcie zgłoszenia na Kongres. Jeśli komunikat nie ukaże się, prosimy o bezzwłoczny kontakt telefoniczny na nr: tel 91 85 22 926, 91 85 22 927 lub adres e-mail: kongres@spnt.pl.

W poniższym formularzu pola oznaczone * są wymagane.


*** Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej:
https://www.technopark-pomerania.pl/files/6515/2725/4140/Informacja_RODO_SPNT.pdf

Przesłanie formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w Kongresie na warunkach w nim określonych. Upoważniam Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Po dokonaniu rejestracji wyślemy potwierdzenie uczestnictwa drogą elektroniczną.

Rezygnacji z udziału w Kongresie można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, faks), najpóźniej do 31.10.2023 r. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora Kongresu później niż do dnia 31.10.2023 r. lub niezgłoszenia się uczestnika na Kongres zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanego formularza zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Informujemy, że istnieje możliwość udziału innej osoby w miejsce zgłoszonej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt: tel 91 85 22 927, 602-813-084 e-mail: kongres@spnt.pl.