Agenda

Założenia i wytyczne zmian w ustawie oświatowej

I dzień 15 listopada 2016 (wtorek)
09:00-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:15 Otwarcie Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego
Piotr Krzystek – Prezydent Miasta Szczecina
Jan Magda – Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
Andrzej Feterowski – Prezes Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.
10:15-10:40 Założenia i wytyczne zmian w ustawie oświatowejMaciej Kopeć, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej
10:40-11:10 Najważniejsze zmiany w oświatowych aktach wykonawczych – Katarzyna Koszewska, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej
11:10-11:30 Standaryzacja i centralizacja usług IT w Edukacji – dlaczego?Katarzyna Węglińska, Business Development Manager Education, Microsoft Poland
11:30-11:45 Przerwa kawowa
11:45-12:05 Nowa jakość świadczeń opieki zdrowotnej w środowisku nauczania i wychowaniaAndrzej Rybicki, Dyrektor Centrum Konsultingu Comarch Healthcare S.A.
12:05-12:20 Styl Myślenia Nauczyciela – ogólnopolski projekt badawczy dla oświatydr inż. Anna Samborska-Owczarek, FRIS
12:20-13:25 System dualny w szkolnictwie ponadpodstawowym – Jadwiga Parada, Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej
13:25-13:50 Cyfrowa szkoła – narzędzie czy cel – Karol Małolepszy, Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Ząbkach, Sebastian Mikołajczyk, Dyrektor Handlowy Sprint S.A. / Gold Partner Huawei
13:50-14:30 Lunch
14:30-15:45 Panel dyskusyjny dla szkół ogólnokształcących, moduł I
Prelegenci: Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Katarzyna Koszewska, Dyrektor w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Anna Kowalczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie
Moderator: Elżbieta Stelmach
Panel dyskusyjny dla szkół zawodowych / branżowych, moduł I
Prelegenci: Dualny system edukacji zawodowej w Europie – Urszula Berlińska, Pełnomocnik Kuratora ds. współpracy z zagranicą, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, Jadwiga Parada, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Dariusz Więcaszek, Prezes Północnej Izby Gospodarczej
Moderator: Elżbieta Moskal
15:45-16:00 Przerwa kawowa
16:00-17:30 Panel dyskusyjny dla szkół ogólnokształcących, moduł II
Prelegenci: zgodnie z modułem I
Moderator: Elżbieta Stelmach
Panel dyskusyjny dla szkół zawodowych / branżowych, moduł II
Prelegenci: zgodnie z modułem I
Moderator: Elżbieta Moskal
17:30-19:30 Czas wolny
19:30 Uroczysta kolacja
II dzień 16 listopad 2016 (środa)
08:30-10:00 Śniadanie
10:00-10:30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, źródła finansowania edukacji – Przedstawiciel Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego
10:30-11:00 Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji – Agnieszka Marszałek, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
11:00-11:20 Współpraca PKO Banku Polskiego z Placówkami oświatowymi w ramach Szkolnych Kas Oszczędności – Anna Zgrych, Starszy specjalista w Biurze wsparcia i Analiz Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO Banku Polskiego w Szczecinie
11:20-11:35 Przerwa kawowa
11:35-12:15 Finansowanie szkolnictwa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Agnieszka Sidor, Naczelnik Wydziału w Departamencie Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej
12:15-13:00 Podsumowanie Kongresu i losowanie upominków