Prelegenci

Maciej Kopeć

Maciej Kopeć - foto.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Absolwent studiów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek historia). Pracę jako nauczyciel rozpoczął w 1987 r. Od 1990 r. – nauczyciel mianowany.

Przygotowani przez niego uczniowie uzyskali ponad 150 tytułów finalisty i laureata ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych, wojewódzkich i miejskich konkursów historycznych, byli stypendystami Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Szczecina.

Violetta Antkowiak

Violetta Antkowiak - foto.

Nauczyciel dyplomowany, wieloletni dyrektor Przedszkola Nr 34 w Koszalinie, placówki członkowskiej Polskiego Stowarzyszenia Dalton i Dalton International. Placówki wdrażającej pilotażową innowacyjną naukę języka angielskiego wg koncepcji daltońskiej. Pracownik dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w zakresie metodyki i pedagogiki przedszkolnej. Propagator koncepcji daltońskiej poprzez prowadzenie szkoleń grantowych oraz wynikających z zapotrzebowań środowiska lokalnego. Inicjator i współorganizator konferencji naukowo-dydaktycznych. Organizator wizyt studyjnych. Autor artykułów w prasie lokalnej oraz edukacyjnej. Współzałożyciel oraz wiceprezes Zachodniopomorskiego Oddziału PK OMEP. Członek Polskiego Stowarzyszenia Dalton.

Aleksandra Gąsecka

Aleksandra Gąsecka - foto.

Psycholog, absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie całościowego 4-letniego kursu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychodietetyki i terapii pedagogicznej oraz kurs arteterapii. Na co dzień pracuje jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łodzi oraz w Szkole Podstawowej. Rozwija swoje umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne w trakcie bieżącej pracy z dziećmi i dorosłymi, jak również korzystając z różnorodnych form kształcenia.

Joanna Gogolińska

Joanna Gogolińska - foto.

Dyrektorka Fundacji Zaawansowanych Technologii, od 2013 roku prowadzi Program E(x)plory, który odkrywa naukowe talenty i łączy je ze światem innowacyjnego biznesu. W ciągu 7 edycji wokół E(x)plory zbudowała społeczność ponad 1000 młodych naukowców oraz ponad 100 firm i instytucji wspierających program. Członek Komitetu Sterującego pilotażowego Programu Dobry Pomysł, wspierającego indywidualnych innowatorów w rozwoju ich pomysłów biznesowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz w obszarze komunikacji, w szczególności w zakresie projektów społecznych. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Public Relations PAN i UW.

Beata Karakiewicz

Beata Karakiewicz - foto.

W 1985 roku podjęła naukę w Medycznym Studium Zawodowym na Wydziale Położnych w Szczecinie. W 1989 roku została laureatką I miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady Położnych – uzyskała indeks na Wydział Lekarski dowolnej Uczelni Medycznej w Polsce, jednak swój rozwój zawodowy zorientowała na inne dziedziny medycyny. W latach 1989 – 1993 studiowała na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego - kierunek pedagogika specjalna – rewalidacja osób upośledzonych umysłowo. Studia wyższe ukończyła z wynikiem bardzo dobrym.

Przechodząc kolejne etapy rozwoju zawodowego, w 1999 r. obroniła pracę doktorską pt. „Wpływ warunków życia w rodzinie na stan zdrowia dzieci niepełnosprawnych” i otrzymała stopień doktora nauk medycznych. W 2008 roku po złożeniu rozprawy habilitacyjnej pt. „Ocena wpływu wybranych czynników środowiskowych na rozwój oraz występowanie zaburzeń zachowania u dzieci z autyzmem” uchwałą Rady Naukowej Wydziału Lekarskiego PAM w Szczecinie uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny. W 2014 roku uzyskała tytuł naukowy profesora nauk o zdrowiu.

Magdalena Kochańska

Magdalena Kochańska - foto.

Pedagog i psycholingwista. Pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych, wykładowca akademicki i współpracownik ośrodków szkoleniowych dla nauczycieli, specjalistów szkolnych i poradnianych. Ekspert w obszarze rozwoju językowego dzieci i zaburzeń w tym zakresie. Autorka narzędzi diagnostycznych dla psychologów, pedagogów i logopedów (w tym współautorstwo Testu Rozwoju Językowego TRJ), broszur i poradników dla rodziców i nauczycieli, a także certyfikowany trener metody responsywnej komunikacji wspierającej rozwój językowy dziecka: Learning Language and Loving It Hanen Centre.

dr Marek Kolbowicz

Marek Kolbowicz - foto.

Ukończył Technikum Mechaniczne w Szczecinie, następnie studia w Instytucie Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego (1997), w 2002 został pracownikiem naukowym w Zakładzie Sportów Różnych US.

Zawodnik klubu AZS Szczecin. Pięciokrotnie uczestniczył w letnich igrzyskach olimpijskich (Atlanta 1996, Sydney 2000, Ateny 2004, Pekin 2008, Londyn 2012). W Pekinie wywalczył złoty medal w czwórkach podwójnych. Czterokrotnie zdobywał mistrzostwo świata w konkurencji czwórek podwójnych mężczyzn (2005, 2006, 2007, 2009). W 2010 wywalczył ponadto mistrzostwo Europy w czwórce podwójnej. Jego partnerami przy odnoszeniu tych sukcesów byli Konrad Wasielewski, Adam Korol, Michał Jeliński. Wcześniej Marek Kolbowicz był brązowym medalistą MŚ w dwójce podwójnej (z Adamem Korolem w 1998) oraz wicemistrzem świata (2002) i brązowym medalistą MŚ (2003) w czwórce podwójnej (z Adamem Bronikowskim, Adamem Korolem i Sławomirem Kruszkowskim).

Dominik Kopera

Dominik Kopera - foto.

Od początku kariery zawodowej jest związany z funduszami europejskimi. Pracował w Instytucji Audytowej i Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W latach 2010-2013 w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odpowiadał za projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej oraz kwestie związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Uczestniczył w tworzeniu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Od 2013 r. jest pracownikiem Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji. Zajmuje się tworzeniem przyjaznego otoczenia prawnego dla inwestycji telekomunikacyjnych, realizacją zadań w ramach I osi priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz koordynacją budowy sieci szerokopasmowych w Polsce. Od lutego 2017 roku pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora Departamentu Telekomunikacji.

Rafał Malujda

Rafał Malujda - foto.

LL.M. (Rostock), radca prawny i rzecznik patentowy, absolwent studiów podyplomowych w Niemczech w zakresie międzynarodowego prawa handlowego i międzynarodowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz kursu prawa angielskiego Uniwersytetu Cambridge. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie nowych technologii. Szczególną rolę w jego praktyce odgrywa obsługa projektów cloudowych, e-commerce, usług medycznych czy finansowych, licencjonowanie oprogramowania (w tym open source) oraz opracowywanie kontraktów w projektach realizowanych w metodykach zwinnych (agile). Inspektor Ochrony Danych w jednostkach oświatowych i podmiotach prywatnych, również zagranicznych. Sekretarz Klastra.IT, członek grupy roboczej ds. ram prawnych funkcjonowania Przemysłu 4.0. w ramach Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej przy Ministerstwie Rozwoju oraz ds. innowacyjnych technologii morskich. Na co dzień zarządza kancelarią malujda.pl, prowadzi sprawy w Polsce, Niemczech i innych krajach.

Izabela Trelińska

Izabela Trelińska - foto.

Stanowisko: Key Account Manager w Comp S.A. – Region Zachód, odpowiedzialna za utrzymywaniu kontaktów w sektorze public i komercyjnym.

COMP S.A. jest jednym z największych integratorów rozwiązań informatycznych w Polsce. Potrafimy łączyć produkty własne z rozwiązaniami oferowanymi przez innych producentów sprzętu i oprogramowania. Wielokrotnie dostarczaliśmy, tworzyliśmy, współtworzyliśmy, opracowaliśmy, współpracowaliśmy i doradzaliśmy przy powstaniu systemów, aplikacji, rozwiązań informatycznych. Naszą domeną są rozwiązania sieciowe, technologie bezpieczeństwa specjalnego oraz dedykowane systemy infrastrukturalne obejmujące wirtualizację oraz chmurę jak i własne systemy dedykowane dla instytucji państwowych. Współpracujemy ze światową czołówką producentów sprzętu IT takich jak Dell EMC, Canon, HP, Fujitsu, Lenovo, Juniper, PaloAlto, Fortinet, VMware, Microsoft, Oracle i wielu innych.

Żaneta Wolentarska

Żaneta Wolentarska - foto.

Od ponad 10 lat związana z rynkiem IT w sektorze publicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Unizeto Technologies oraz Dell. Od 5 lat związana z Microsoft, gdzie odpowiadała za sektor administracji samorządowej, projekt Microsoft CityNext oraz obecnie za sektor edukacyjny.