Agenda

III Zachodniopomorski Kongres Oświatowy

Hotel AQUARIUS SPA, ul. Kasprowicza 24, 78-100 Kołobrzeg
29–30 listopada 2018 rok

I dzień 29 listopad 2018 rok
09:00-10:00 Rejestracja uczestników, powitalny poczęstunek
10:00-10:15 Przemówienie powitalne, Andrzej Feterowski, Prezes Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego
10:15-11:00 Egzamin Ósmoklasisty, Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej
11:00-11:30 Współczesne zagrożenia dla rozwoju dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz, Dziekan Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny
11:30-12:00 Zmiany w edukacji przedszkolnej, zmiany w edukacji wczesnoszkolnej, Katarzyna Koszewska, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Jerzy Sołtysiak, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty
12:00-12:30 Wytyczne RODO w placówkach oświatowych, Rafał Malujda, radca prawny/rzecznik patentowy
12:30-13:00 Przerwa kawowa
13:00-13:20 Microsoft dla edukacji, Żaneta Wolentarska, Territory Chanel Manager, Microsoft Poland
13:20-13:50 Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży, Magdalena Kochańska, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
13:50-14:10 Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej, dobre praktyki, dr Marek Kolbowicz, adiunkt w Katedrze Sportów Indywidualnych, Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Szczecińskiego
14:10-15:10 Lunch
15:10-15:30 Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – stan wdrażania i plany na przyszłość, Dominik Kopera, Zastępca Dyrektora, Departament Telekomunikacji, Ministerstwo Cyfryzacji
15:30-15:50 Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego, PBZ czyli Platforma Badań Zmysłów
15:50-16:20 Mensa Republika Czeska, Tomas Blumestein
16:20-16:30 Inteligenta szkoła filarem rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Izabela Trelińska, Key Account Manager w Comp S.A. – Region Zachód
16:30-18:00 Warsztaty prawne w ramach punktu kontaktowego RODO, Rafał Malujda, radca prawny/rzecznik patentowy
18:00-19:00 Czas wolny
19:00 Uroczysta kolacja
II dzień 30 listopad 2018 rok
09:00-10:30 Plan Daltoński w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Violetta Antkowiak, Dyrektor Przedszkola nr 34 w Koszalinie, Polskie Stowarzyszenie Dalton Praca z dzieckiem zdolnym, Aleksandra Gąsecka, członkini Mensy Polska
10:30-11:00 Program E(x)plory – jak inspirujemy i wspieramy młodych badaczy, Joanna Gogolińska, Dyrektor Fundacji Zaawansowanych Technologii
11:00-11:30 Źródła finansowania w edukacji, Daniel Sawicki, Kierownik Biura Informacji i Promocji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Filia w Koszalinie
11:30-12:00 Podsumowanie i zakończenie III Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego

* 10:00-12:00 Prawny punkt kontaktowy RODO, Rafał Malujda, radca prawny/rzecznik patentowy