Podsumowanie

W dniach 29–30 listopada 2018 roku Technopark Pomerania zorganizował III Zachodniopomorski Kongres Oświatowy, który odbył się w hotelu Aquarius Spa w Kołobrzegu. Jak co roku zaproszenie przyjęło liczne grono uczestników – dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele samorządów odpowiedzialni za oświatę oraz burmistrzowie, starostowie i wójtowie z województwa zachodniopomorskiego. W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział 120 osób. Parterem merytorycznym był Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, partnerami strategicznymi: Microsoft Polska, COMP SA, Avon i sponsor Totalizator Sportowy.

Program wydarzeń został przygotowany na podstawie analizy potrzeb przedstawicieli środowiska oświatowego. Podczas dwudniowego kongresu zaproszeni goście przedstawili swoje prezentacje.

 1. „Egzamin Ósmoklasisty”, Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 2. „Współczesne zagrożenia dla rozwoju dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”, prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny
 3. „Zmiany w edukacji przedszkolnej, zmiany w edukacji wczesnoszkolnej”, Katarzyna Koszewska, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Jerzy Sołtysiak, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty
 4. „Wytyczne RODO w placówkach oświatowych”, Rafał Malujda, radca prawny/rzecznik patentowy
 5. „Microsoft dla edukacji”, Żaneta Wolentarska, Territory Chanel Manager, Microsoft Poland
 6. „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”, Magdalena Kochańska, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
 7. „Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej, dobre praktyki”, dr Marek Kolbowicz, adiunkt w Katedrze Sportów Indywidualnych, Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Szczecińskiego
 8. „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – stan wdrażania i plany na przyszłość”, Dominik Kopera, Zastępca Dyrektora Departament Telekomunikacji, Ministerstwo Cyfryzacji
 9. „Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego, PBZ czyli Platforma Badań Zmysłów”, Tomasz Kopański, Instytut Modelowania Słuchu
 10. „Mensa Republika Czeska”, Tomas Blumestein, Prezes Mensy Republika Czeska, Eliza Ropka, Prezes Mensy Polska
 11. „Inteligenta szkoła filarem rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego”, Izabela Trelińska, Key Account Manager w Comp SA – Region Zachód
 12. „Warsztaty prawne w ramach punktu kontaktowego RODO”, Rafał Malujda, radca prawny / rzecznik patentowy
 13. „Plan Daltoński w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”, Violetta Antkowiak, Dyrektor Przedszkola nr 34 w Koszalinie, Polskie Stowarzyszenie Dalton
 14. „Praca z dzieckiem zdolnym”, Aleksandra Gąsecka, członkini Mensy Polska
 15. „Program E(x)plory – jak inspirujemy i wspieramy młodych badaczy”, Joanna Gogolińska, Dyrektor Fundacji Zaawansowanych Technologii
 16. „Źródła finansowania w edukacji”, Daniel Sawicki, Kierownik Biura Informacji i Promocji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Filia w Koszalinie

Oprócz prezentacji, wykładów i warsztatów na kongresie miał miejsce koncert smyczkowy „Orkiestry Camerata Stargard”.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i zapraszamy za rok!