O kongresie

Zmiany w polskim ustroju oświatowym stały się faktem.

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny – Organizator II Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego serdecznie zaprasza na dwudniową konferencję, której celem jest poszerzenie wiedzy na temat bieżących i przyszłych zmian w edukacji jak i wymiany doświadczeń oraz integracji środowiska oświatowego. Do udziału w II Zachodniopomorskim Kongresie Oświatowym zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli władz samorządowych, kadrę kierowniczą oświaty oraz dyrektorów szkół. Spotkanie w 2016 roku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, które przerosło oczekiwania organizatorów. Podjęto więc decyzję o możliwości większej ilości miejsc dla uczestników. Tegoroczny Kongres odbędzie się 16 i 17 listopada w Kołobrzegu w hotelu AQUARIUS.

Dbając o najwyższą jakość przekazywania wiedzy do udziału w II Zachodniopomorskim Kongresie Oświatowym zaproszeni zostali reprezentanci Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju, instytucji pośredniczących finansowanie edukacji oraz jednostek zrzeszających przedsiębiorców. W roku bieżącym będziemy omawiać następujące zagadnienia:

  • Zmiany w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli
  • Rola dyrektora szkoły w obliczu zmian w ustroju oświatowym
  • Wsparcie rozwoju uczniów zdolnych
  • Szkolnictwo branżowe będące odpowiedzią na potrzeby pracodawców (szkoły branżowe I oraz II stopnia) – warunki i sposoby przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  • Podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych
  • Zasady tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego
  • Finansowanie szkolnictwa niepublicznego
  • Finansowanie oświaty na wsi
  • Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE)
  • Źródła finansowanie edukacji – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Program Polska Cyfrowa

Zapraszamy do udziału!