Agenda

II Zachodniopomorski Kongres Oświatowy

Hotel AQUARIUS SPA ul. Kasprowicza 24, 78-100 Kołobrzeg
16 – 17 listopada 2017 rok

I dzień 16 listopad 2017 rok
09:00-09:45 Rejestracja uczestników, powitalny poczęstunek
09:45-10:00 Przemówienie powitalne
10:00-10:40 Zmiany w kształceniu i doskonaleniu nauczycieliMaciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
10:40-11:10 Rola dyrektora szkoły w obliczu zmian w ustroju oświatowym – Katarzyna Koszewska, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego Ministerstwo Edukacji Narodowej
11:10-11:40 Czy widzi więcej? Czy widzi inaczej? Sposoby obrazowania rzeczywistości przez dziecko w kulturze ponowoczesnejdr Bernadeta Didkowska, Zakład Edukacji Artystycznej Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu
11:40-12:10 Cyfrowa transformacja edukacji – szansa czy wyzwanie dla samorządów?Katarzyna Węglińska, Enterprise Channel Manager – Education Industry, Microsoft Polska
12:10-12:40 Przerwa kawowa
12:40-13:10 Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE)Robert Król, Dyrektor Departamentu Kompetencji Cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji, Bohdan Pawłowicz, NASK – operator OSE
13:10-13:45 Panel dyskusyjny: Wybór szkoły a rynek pracy – Emilia Maciejewska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Przedstawiciel Kuratora Zachodniopomorskiego, Anna Kornacka, Prezeska Zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan
13:45-14:00 Po co szkole filharmonia? – Agata Kolasińska, Jakub Gibowski, Filharmonia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
14:00-14:20 Organizacja i bezpieczne przechowywanie danych w szkoleJacek Marynowski, Dyrektor Storage IT Sp. z o.o., Grzegorz Bielawski, Country Manager QNAP w Polsce
14:20-15:20 Lunch
15:20-16:30

Panel dyskusyjny:
Szkolnictwo branżowe będące odpowiedzią na potrzeby pracodawców. Szkoły branżowe I oraz II stopnia, warunki i sposoby przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, podstawy programowe kształcenia w zawodach, włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanych Systemów Kwalifikacji.
Paneliści: Diana Stankiewicz, Instytut Badań Edukacyjnych, Emilia Maciejewska, Ministerstwo Edukacji Narodowej.

16:30-19:00 Czas wolny
19:00 Uroczysta kolacja
II dzień 17 listopad 2017 rok
09:00-09:45 Finansowanie szkolnictwa niepublicznego po zmianach w roku 2018Robert Kamionowski, Radca prawny, partner w Kancelarii Peter Nielsen & Partners Law Office w Warszawie *
09:45-10:30 Zasady finansowania infrastruktury oddziałów sportowych i szkół sportowych, a także oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego – Przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki
10:30-11:00 Dobre praktyki szkół sportowychIzabela Kaczór-Olech, Dyrektor Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie
11:00-11:30 Źródła finansowania zadań związanym z edukacją i podnoszeniem kompetencji oraz aktywizacji cyfrowych – Przedstawiciel Centrum Projektów Polska Cyfrowa
11:30-12:00 Podsumowanie i zakończenie II Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego

* 10:00-12:00 Prawny punkt kontaktowy na temat finansowania szkolnictwa niepublicznego po zmianach w roku 2018 prowadzony przez Roberta Kamionowskiego, Radcę prawnego w Kancelarii Peter Nielsen & Partners Law Office w Warszawie