Prelegenci

Maciej Kopeć

Maciej Kopeć - foto.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Absolwent studiów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek historia). Pracę jako nauczyciel rozpoczął w 1987 r. Od 1990 r. – nauczyciel mianowany.

Przygotowani przez niego uczniowie uzyskali ponad 150 tytułów finalisty i laureata ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych, wojewódzkich i miejskich konkursów historycznych, byli stypendystami Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Szczecina.

Piotr Bartkiewicz

Piotr Bartkiewicz - foto

Mam ponad dwudziestoletnie doświadczenie pracy w sektorze IT. Moja kariera zawodowa związana jest w szczególności z tworzeniem dużych zespołów projektowych zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania. Moje doświadczenie, zebrane przez ostatnie lata, związane jest głównie z obszarem wytwarzania oprogramowania dla przemysłu. Współpraca z podmiotami (klientami) będącymi głównymi twórcami strategii rozwoju koncepcji przemysłu 4.0, sektora motoryzacyjnego jak również telekomunikacyjnego (5G) pozwoliły mi poznać i zrozumieć wymagania związane z budowaniem kompetencji oraz wyzwania stojące przed ich realizacją.

Budowanie i rozwój kompetencji oznacza współpracę z instytucjami edukacyjnymi. Tworzenie mechanizmów i narzędzi dostosowujących programy edukacyjne do potrzeb rynku pracy sektora IT stały się jednym z priorytetowych obszarów mojej aktywności we współpracy z Politechniką Koszalińską oraz placówkami edukacyjnymi regionu. Dzięki tym aktywnościom, udało się stworzyć oraz skutecznie wdrożyć kilka projektów aktywizujących współpracę na linii biznes - edukacja. W mojej ocenie, aktywności te pozwoliły w znaczącym stopniu przybliżyć ofertę edukacyjną do potrzeb rynku, podnieść atrakcyjność absolwentów uczelni na rynku pracy jak również zagwarantować firmom działającym na lokalnym rynku dopływ kadry inżynierskiej posiadającej kompetencje oczekiwane przez rynek.

Filip Bielicki

Filip Bielicki - foto.

Wiceprezes Comdrev.pl Spółka z o.o., producenta systemu filtracji treści Protecti, pracowni terminalowych dla edukacji oraz systemu roweru publicznego Filfri Bikes.

mgr inż.
Karol Burzyński

Absolwent Politechniki Szczecińskiej na kierunku Informatyka – Systemy Multimedialne.

Wieloletni pasjonat i specjalista w dziedzinie projektowania przestrzennego oraz tworzenia fotorealistycznych wizualizacji.

Autoryzowany instruktor programu Rhinoceros 3D w Polsce, którego aktywnie używa już ponad 20 lat.

Od 2008 roku nieprzerwanie szkoli w zakresie projektowania 3D na różnych poziomach zaawansowania.

Wśród przeszkolonych firm i instytucji są między innymi Ziaja, Saint Gobain, Stocznia Remontowa Gdańsk, Ostróda Yacht, Stocznia Ślepsk, Galeon Yachts, ASP Gdańsk, ASP Katowice, AS Szczecin, Politechnika Krakowska oraz wiele innych.

Rafał Malujda

Rafał Malujda - foto.

Radca prawny i rzecznik patentowy, specjalista w branży IT i sektorze morskim. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowego prawa handlowego i międzynarodowego zarządzania przedsiębiorstwem w Rostocku (Niemcy) oraz kursu prawa angielskiego Uniwersytetu Cambridge. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii i prawie ochrony danych osobowych. Zajmuje się problematyką ochrony danych osobowych i RODO zarówno w podmiotach prywatnych jak i publicznych – w tym zakresie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych oraz doradza firmom i instytucjom w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, redaguje umowy dotyczące powierzenia przetwarzania i wspiera kontrolowane podmioty podczas kontroli. Na co dzień zarządza kancelarią malujda.pl.

Elżbieta Stelmach

Elżbieta Stelmach - foto.

Certyfikowany Trener i Partner FRIS®, Praktyk Analizy Transakcyjnej, dyplomowany coach i doradca zawodowy, coach kryzysowy, pedagog, socjoterapeuta, wykładowca na studiach podyplomowych wyższych uczelni, m.in. WSB, US.

Absolwentka Szkoły Analizy Transakcyjnej w Poznaniu, oraz uczestnik „Education via Autonomy”, część II szkoleń zaawansowanych i superwizji z zakresu zastosowania Analizy Transakcyjnej. Ukończyła też Akademię Coachingu Kryzysowego, Studia Podyplomowe „Coaching” na WSB w Poznaniu, „Psychologiczne Doradztwo Zawodowe i Personalne” na UAM, „Psychologię w zarządzaniu” na UAM, „Socjoterapia i profilaktyka uzależnień” na US oraz kilku innych kierunków z obszaru kompetencji miękkich.

Magdalena Szewczyk

Magdalena Szewczyk - foto.

Kierownik Projektu w Asseco Data System SA dostarczającego usługi i rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw oraz administracji samorządowej, w tym oświaty.

Artur Ślązak

Artur Ślązak - foto.

Nauczyciel prowadzący klasę o specjalności Technik grafiki i poligrafii cyfrowej ze specjalizacją obsługi drukarek 3D. Autor modyfikacji oprogramowania w drukarkach 3D FDM ATHORBOT. Projektant, wykonawca oraz wykładowca.

dr Paula Wiażewicz-Wójtowicz

Doktor Nauk Społecznych w dyscyplinie pedagogika. Nauczyciel i wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, posiadający doświadczenie pracy nauczyciela-praktyka na wszystkich etapach edukacyjnych od wczesnej edukacji do kształcenia dorosłych. Adiunkt w Katedrze Wczesnej Edukacji Instytutu Pedagogiki US, od października 2019 Wicedyrektor ds. Kształcenia w Instytucie Pedagogiki. Kierownik dwóch projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pomysłodawczyni i realizatorka wystaw prac studentów Instytutu Pedagogiki oraz dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych US Humanistycznym (do 2019 r. Wydziale Humanistycznym) w ramach działań Pracownia Plastyczna w edukacji dziecka. Członek Zespołu Redakcyjnego cyklu publikacyjnego zatytułowanego Pedagogika Szkoły Wyższej funkcjonującego do 2019 roku jako półrocznik o tym samym tytule. Zainteresowania naukowe: metodologia badań jakościowych w pedagogice: analiza dzieła plastycznego, badanie w działaniu, badanie przez sztukę i aksjologia. Obszar pracy badawczej: samorealizacja artystyczna, wychowanie estetyczne, kultura i sztuka w edukacji.

Tomasz Wróblewski

Tomasz Wróblewski - foto.

Właściciel Centrum Modelowania Przestrzennego, doświadczony Manager w zarządzaniu i rozwoju międzynarodowych firm produkcyjnych.