Agenda

IV Zachodniopomorski Kongres Oświatowy

Hotel Vienna House Amber Baltic
ul. Promenada Gwiazd 1 w Międzyzdrojach
5–6 grudnia 2019 roku

I dzień – 5 grudnia 2019 roku
09.00-10.00 Rejestracja uczestników, powitalny poczęstunek
10.00-10.15 Rozpoczęcie IV Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego – Andrzej Feterowski, Prezes Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego
10.15-11.00 Innowacje i nowoczesne metody nauczania – Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Tomasz Kulasa, Naczelnik Wydziału Innowacji i Technologii, Departament Podręczników, Programów i Innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej
11.00-11.30 Standardy kształcenia nauczycieli – Katarzyna Koszewska, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej
11.30-11.50 Jak cyfryzacja zmienia polską szkołę? – Asseco Data Systems dla oświaty – Magdalena Szewczyk, Asseco Data Systems S.A.
11.50-12.05 Projekt „Świat w 3D” – Karol Burzyński, Bardins Sp. z o.o.
12.05-12.30 Przerwa kawowa
  Panel
Edukacja ogólnokształcąca
(Sala Marco Polo)
Panel
Szkolnictwo branżowe
(Sala Vasco da Gama)
12.30-13.00 Zmiany w przepisach Karty Nauczyciela – Jerzy Sołtysiak, Wicekurator Zachodniopomorski, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty Subwencja oświatowa a prognoza zapotrzebowania rynku pracy. Kryterium podziału subwencji dla szkolnictwa zawodowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego – Magdalena Wantoła-Szumera, Naczelnik Wydziału Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej
13.00-13.20 Zmiany w kształceniu nauczycieli na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna – dr Paula Wiażewicz-Wójtowicz, Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński Wyzwania dla szkół w kontekście cyfryzacji edukacji – Tomasz Kulasa, Naczelnik Wydziału Innowacji i Technologii, Departament Podręczników, Programów i Innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej
13.20-13.50 Styl Myślenia jako narzędzie wspierające skuteczność dyrektora w procesie zarządzania zmianą – Elżbieta Stelmach, Certyfikowany Trener i Partner FRIS Staż uczniowski jako motywacja współpracy ucznia i przedsiębiorcy – Magdalena Wantoła-Szumera, Naczelnik Wydziału Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej
13.50-14.20 Wsparcie uczniów przybywających z zagranicy – Magdalena Zarębska-Kulesza, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Henryk Kołodziej, Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie, Maciej Grenda, Dyrektor XVI LO w Szczecinie Zintegrowany System Kwalifikacji – Anna Wolska, Zastępca Dyrektora, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
14.20-15.20 Lunch
15.20-15.40 Projekt „W polskiej szkole” – Urszula Legawiec, Prezes Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja w Krakowie Współpraca sektora IT z edukacją – Piotr Bartkiewicz, Dyrektor Globallogic O/Koszalin, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka, Filip Bielicki, wiceprezes COMDREV, Klaster ICT Pomorze Zachodnie, Karol Burzyński, Bardins Sp. z o.o.
15.40-16.10 Szczepienia jako kryterium przyjęcia do przedszkola w kontekście RODO – Kancelaria Prawno – Patentowa / Rafał Malujda Law & Patent Office Technologie addytywne – „Przyszłość będzie drukowana”, realizowane przez Centrum Modelowania Przestrzennego – Artur Ślązak, Tomasz Wróblewski, Centrum Modelowania Przestrzennego
16.10-16.30 Jak uwolnić szkołę, pracownię komputerową od niewłaściwych treści w Internecie – Filip Bielicki, Wiceprezes COMDREV  
19.00 Uroczysta kolacja
II dzień – 6 grudnia 2019 roku
09.00-10.30 Piękno w dobrych rękach – Mary Kay *
10.00-10.30 Gimnastyka – Fundament Rozwoju – TLS SPORT sp. z o.o. (Sala Marco Polo)
10.30-11.00 Podsumowanie i zakończenie IV Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego przez organizatorów oraz partnerów

* Konsultacje pielęgnacyjno-makijażowe pod okiem profesjonalistów, z możliwością przetestowania produktów (liczba miejsc ograniczona do 16 osób) (stoisko Mary Kay)