Prelegenci i warsztatowcy Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego 2023


 

Doktor habilitowana nauk społecznych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej, Dydaktyki i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek rady doradczej Stowarzyszenia Edukacja, Nauka, Kultura (SENK).

Wyróżniona stypendium naukowym w Nesna University College w Norwegii (2005-2008), PoluCon Industries (A Division of Decoma Int. CORP) w Guelph, Ontario, Kanada (2012), University of Kashmir w Indiach (2014) i Pwani University w Kenii (2018). Odbyła także wizyty profesorskie w Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen w Niemczech (2010), Col-legal d’Educatio Infantil i Primaria w Les Ainues w Hiszpanii (2011), Orchid Vale Primary School w Swindon w Wielkiej Brytanii (2011), Salengro Primary School w Reze we Francji (2011), Stadt. Gemeinschaftshauptschule Effey w Ennepetal w Niemczech (2011), Escola Secundaria de Barcelos w Portugalii (2012), Instituto Comprensivo caio Giulio Cesare w Osimo we Włoszech (2012), ELS Language Center w Toronto w Kanadzie (2012), Fur Europaische Forchung und Projecte (IEFP) e.V. w Lipsku w Niemczech (2013), Nesna University College w Norwegii (2014) i University of Macerata we Włoszech (2014).

Posiada bogate doświadczenie w międzynarodowych programach badawczo-rozwojowych i edukacyjnych. Kierowała projektami naukowymi o zasięgu międzynarodowym, w tym:

  • Polsko-norweski projekt naukowo-badawczy "Szkoła przyszłości. Zastosowanie doświadczeń szkoły eksperymentalnej Aretta w Polsce" (FSS/2008/X/D4/W/0013), finansowany przez Norweski Fundusz Stypendialny;
  • Międzynarodowy projekt badawczy SIT (nr 318759), "Stimulators and Inhibitors of Culture of Trust in Educational Interactions Assisted by Modern Information and Communication Technology", finansowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej MSCA;
  • Międzynarodowy projekt badawczy TICASS (nr 734602), "Technologies of Imagining in Communication, Arts and Social Sciences", realizowany w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej, w którym pełniła funkcję koordynatora regionalnego i odpowiadała za rozwój młodej kadry naukowej.

Obecnie pełni funkcję koordynatora regionalnego w międzynarodowym konsorcjum badawczym projektu CAPHE (nr 101086391), "Communities and Artistic Participation in Hybrid Environment", realizowanego w ramach programu Horyzont Europa Unii Europejskiej. Zespół pracuje nad modelem edukacji VR wykorzystującym metodę digital storytelling.

Jest ekspertką w Programie Ramowym Marie Curie, w ramach którego recenzuje wnioski grantowe.

Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 100 publikacji naukowych, w tym artykuły w czasopismach międzynarodowych, książki i rozdziały w książkach.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Stowarzyszenia Edukacja Nauka Kultura oraz wielu rad nawykowych czasopism o zasięgu międzynarodowym.