Partnerzy Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego 2022

Zachodniopomorski Kongres Oświatowy w 2022 roku wsparły :


Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie - to założona w 1993 roku, najstarsza i największa prywatna instytucja edukacyjna na Pomorzu Zachodnim. Jej mury opuściło już niemal 20 tysięcy absolwentów, w tym ponad 900 absolwentów elitarnych studiów Executive MBA. Od 30 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju edukacji na Pomorzu Zachodnim, wspierając szkoły w ramach wielu aktywności i projektów: od gier edukacyjnych, wykładów czy lekcji pokazowych przez warsztaty dla uczniów, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, po oferty studiów pedagogicznych i podyplomowych dla kadry i kierownictwa szkół.

Uczelnia o praktycznym profilu kształcenia, przygotowująca profesjonalne kadry menedżerskie dla nowoczesnej gospodarki. Oferuje studia I i II stopnia na 5 kierunkach: Ekonomia, Informatyka, Inżynieria e-commerce, Pedagogika i Zarządzanie, w tym studia w języku angielskim oraz w systemie e-learning, a także ponad 20 kierunków studiów podyplomowych, w tym menadżerskie studia podyplomowe Executive MBA. Uczelnia prowadzi także studia międzynarodowe dla studentów z Polski i zagranicy, całkowicie w języku angielskim (International Business Studies – IBS). ZPSB, obok siedziby w Szczecinie, posiada wydziały zamiejscowe w Gryficach, Stargardzie i Świnoujściu.

Aktualność i uniwersalność oferty edukacyjnej dla rynku pracy są wyznacznikami działalności uczelni. Kadrę dydaktyczną z bogatym dorobkiem naukowym wzbogaca grono doświadczonych praktyków, przedstawicieli firm i instytucji otoczenia biznesu, a także psychologów i trenerów biznesu. Nowoczesny system zróżnicowanych i elastycznych zajęć obejmuje wykorzystanie ICT, e-learningu, autorskich gier symulacyjnych i decyzyjnych, treningi i warsztaty menedżerskie, dyskusje moderowane, programy wizyt studyjnych i eksperckich czy praktyk. Zajęcia prowadzone są w językach polskim i angielskim. Uczelnia realizuje zajęcia a także całe studia w wygodnym w systemie e-learning. Modułowy układ programu kształcenia gwarantuje synchronizację treści programowych poszczególnych kursów oraz ich praktyczny charakter. Obowiązująca w ZPSB procedura uznawania efektów uczenia się (RPL) pozwala skonstruować dla studenta indywidualną ścieżkę kształcenia, uwzględniającą posiadane kompetencje.

Od 2015 roku działa na Uczelni Rada Programowa ZPSB, która składa się z przedstawicieli samorządu regionalnego i lokalnego, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, instytucji rynku pracy, pracodawców, przedsiębiorców i absolwentów ZPSB. Celem takiej współpracy Rady i Władz Uczelni jest uzyskiwanie stałej, cyklicznej, obiektywnej opinii i dyskusji na temat strategicznych kierunków rozwoju Uczelni, tworzonych programów kształcenia, nowych specjalności. Wszystko po to, by zapewnić Uczelni najlepszą reaktywność i dostosowanie wobec potrzeb rynku pracy.

 


Sekretariat ds. Młodzieży zachęca młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu obywatelskim i społecznym. Umożliwia zaangażowanie się w projekty, akcje i wolontariat. Organizujem wymiany młodzieżowe. Prowadzi warsztaty i szkolenia. Wspiera Rady Młodzieżowe. 

Prowadzą Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk w Szczecinie i Europe Direct – Szczecin.

 


Dobre uczelnie, ambitni studenci, a także bogata oferta Miasta dostosowana do oczekiwań rynku akademickiego -  to wizytówka Akademickiego Szczecina. Program od kilku lat z powodzeniem realizuje Gmina Miasto Szczecin we współpracy z Agencją Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.

Promocja i konkretne projekty. Program Akademicki Szczecin w swoim założeniu ma stanowić zbiór aktywności promujących potencjał akademicki i zawodowy Szczecina. Jest realizowany przy współpracy ze szczecińskimi ośrodkami akademickimi, lokalnym biznesem i samorządem. 

W ramach Akademickiego Szczecina działa także szereg programów, które mają zapewnić młodym ludziom jak najlepsze warunki studiowania w Szczecinie oraz służyć wsparciem środowisku akademickiemu. Są to: stypendia i nagrody prezydenta miasta, programy mieszkaniowe dedykowane studentom i absolwentom, a w ostatnim czasie uruchomiona platforma kooperacyjna - serwis poświęcony wymianie informacji między uczelniami, biznesem i samorządem.

Firmy wspierają Akademicki Szczecin. Zaangażowanie partnerów reprezentujących lokalny biznes pozwala w sposób kompleksowy promować potencjał akademicki i zawodowy Szczecina. Wśród takich firm są m.in.: CSP Customer Services Polska Sp. z o.o., Vulcan Training & Consultancy Sp. z o.o., IAI SA, Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego, 3shape Poland, LSJ HR Group Ireneusz Sozański, Heisterkamp Transport Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Branży Internetowej "NETCAMP", Stowarzyszenie Klaster ICT czy METRO Global Solution Center sp. z o.o.

Współpraca się opłaca. Wspólna prezentacja ośrodków akademickich, biznesu i samorządu odbywa się podczas targów edukacyjnych, spotkań w szkołach średnich czy bezpośrednio na uczelniach. Dodatkowe aktywności mające charakter informacyjno-promocyjny, kierowane są do studentów cudzoziemców, którzy już rozpoczęli naukę lub noszą się z zamiarem podjęcia edukacji na terenie Szczecina. 

Szereg inicjatyw składających się na jedną spójną całość programu „Akademicki Szczecin” ma stanowić narzędzie do rozpowszechnienia pozytywnego wizerunku Miasta, idealnego do życia, nauki i rozwoju zawodowego.

 


Ministerstwo Dobrego Mydła to mała rodzinna manufaktura założona przez siostry - Anię i Ulę Bieluń - w położonym na północnym zachodzie kraju Kamieniu Pomorskim. Oferuje porządne, ręcznie wyrabiane mydła i kosmetyki.

MDM powstało z połączenia mydlanej obsesji, dystansu pożyczonego od Monty Pythona i ich Ministerstwa Dziwnych Kroków oraz z poczucia, że dobrze jest robić dobrze. Rolę zagrała też trochę książka "Czekolada" Joanne Harris, w której główna bohaterka prowadzi sklep z czekoladkami i zawsze wie, co dla kogo będzie najlepsze. I jeszcze film "Jiro śni o sushi", opowiadający o skromności i bezkompromisowej miłości do pracy, a właściwie o jedynym człowieku na świecie, którego sushi zdobyło trzy gwiazdki w przewodniku Michelin.

Każdego dnia staramy się, aby nasza pracownia i sklep były miejscami, w których bierze się oddech. Marzy nam się, aby klienci czuli się u nas bezpiecznie i komfortowo, wiedząc, że są w miejscu, w którym spotykają się po prostu dobrzy ludzie.