Partnerzy Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego 2022

Zachodniopomorski Kongres Oświatowy w 2022 roku wsparły :


Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie - to założona w 1993 roku, najstarsza i największa prywatna instytucja edukacyjna na Pomorzu Zachodnim. Jej mury opuściło już niemal 20 tysięcy absolwentów, w tym ponad 900 absolwentów elitarnych studiów Executive MBA. Od 30 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju edukacji na Pomorzu Zachodnim, wspierając szkoły w ramach wielu aktywności i projektów: od gier edukacyjnych, wykładów czy lekcji pokazowych przez warsztaty dla uczniów, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, po oferty studiów pedagogicznych i podyplomowych dla kadry i kierownictwa szkół.

Uczelnia o praktycznym profilu kształcenia, przygotowująca profesjonalne kadry menedżerskie dla nowoczesnej gospodarki. Oferuje studia I i II stopnia na 5 kierunkach: Ekonomia, Informatyka, Inżynieria e-commerce, Pedagogika i Zarządzanie, w tym studia w języku angielskim oraz w systemie e-learning, a także ponad 20 kierunków studiów podyplomowych, w tym menadżerskie studia podyplomowe Executive MBA. Uczelnia prowadzi także studia międzynarodowe dla studentów z Polski i zagranicy, całkowicie w języku angielskim (International Business Studies – IBS). ZPSB, obok siedziby w Szczecinie, posiada wydziały zamiejscowe w Gryficach, Stargardzie i Świnoujściu.

Aktualność i uniwersalność oferty edukacyjnej dla rynku pracy są wyznacznikami działalności uczelni. Kadrę dydaktyczną z bogatym dorobkiem naukowym wzbogaca grono doświadczonych praktyków, przedstawicieli firm i instytucji otoczenia biznesu, a także psychologów i trenerów biznesu. Nowoczesny system zróżnicowanych i elastycznych zajęć obejmuje wykorzystanie ICT, e-learningu, autorskich gier symulacyjnych i decyzyjnych, treningi i warsztaty menedżerskie, dyskusje moderowane, programy wizyt studyjnych i eksperckich czy praktyk. Zajęcia prowadzone są w językach polskim i angielskim. Uczelnia realizuje zajęcia a także całe studia w wygodnym w systemie e-learning. Modułowy układ programu kształcenia gwarantuje synchronizację treści programowych poszczególnych kursów oraz ich praktyczny charakter. Obowiązująca w ZPSB procedura uznawania efektów uczenia się (RPL) pozwala skonstruować dla studenta indywidualną ścieżkę kształcenia, uwzględniającą posiadane kompetencje.

Od 2015 roku działa na Uczelni Rada Programowa ZPSB, która składa się z przedstawicieli samorządu regionalnego i lokalnego, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, instytucji rynku pracy, pracodawców, przedsiębiorców i absolwentów ZPSB. Celem takiej współpracy Rady i Władz Uczelni jest uzyskiwanie stałej, cyklicznej, obiektywnej opinii i dyskusji na temat strategicznych kierunków rozwoju Uczelni, tworzonych programów kształcenia, nowych specjalności. Wszystko po to, by zapewnić Uczelni najlepszą reaktywność i dostosowanie wobec potrzeb rynku pracy.

 


Sekretariat ds. Młodzieży zachęca młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu obywatelskim i społecznym. Umożliwia zaangażowanie się w projekty, akcje i wolontariat. Organizujem wymiany młodzieżowe. Prowadzi warsztaty i szkolenia. Wspiera Rady Młodzieżowe. 

Prowadzą Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk w Szczecinie i Europe Direct – Szczecin.

 


Dobre uczelnie, ambitni studenci, a także bogata oferta Miasta dostosowana do oczekiwań rynku akademickiego -  to wizytówka Akademickiego Szczecina. Program od kilku lat z powodzeniem realizuje Gmina Miasto Szczecin we współpracy z Agencją Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.

Promocja i konkretne projekty. Program Akademicki Szczecin w swoim założeniu ma stanowić zbiór aktywności promujących potencjał akademicki i zawodowy Szczecina. Jest realizowany przy współpracy ze szczecińskimi ośrodkami akademickimi, lokalnym biznesem i samorządem. 

W ramach Akademickiego Szczecina działa także szereg programów, które mają zapewnić młodym ludziom jak najlepsze warunki studiowania w Szczecinie oraz służyć wsparciem środowisku akademickiemu. Są to: stypendia i nagrody prezydenta miasta, programy mieszkaniowe dedykowane studentom i absolwentom, a w ostatnim czasie uruchomiona platforma kooperacyjna - serwis poświęcony wymianie informacji między uczelniami, biznesem i samorządem.

Firmy wspierają Akademicki Szczecin. Zaangażowanie partnerów reprezentujących lokalny biznes pozwala w sposób kompleksowy promować potencjał akademicki i zawodowy Szczecina. Wśród takich firm są m.in.: CSP Customer Services Polska Sp. z o.o., Vulcan Training & Consultancy Sp. z o.o., IAI SA, Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego, 3shape Poland, LSJ HR Group Ireneusz Sozański, Heisterkamp Transport Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Branży Internetowej "NETCAMP", Stowarzyszenie Klaster ICT czy METRO Global Solution Center sp. z o.o.

Współpraca się opłaca. Wspólna prezentacja ośrodków akademickich, biznesu i samorządu odbywa się podczas targów edukacyjnych, spotkań w szkołach średnich czy bezpośrednio na uczelniach. Dodatkowe aktywności mające charakter informacyjno-promocyjny, kierowane są do studentów cudzoziemców, którzy już rozpoczęli naukę lub noszą się z zamiarem podjęcia edukacji na terenie Szczecina. 

Szereg inicjatyw składających się na jedną spójną całość programu „Akademicki Szczecin” ma stanowić narzędzie do rozpowszechnienia pozytywnego wizerunku Miasta, idealnego do życia, nauki i rozwoju zawodowego.

 


Ministerstwo Dobrego Mydła to mała rodzinna manufaktura założona przez siostry - Anię i Ulę Bieluń - w położonym na północnym zachodzie kraju Kamieniu Pomorskim. Oferuje porządne, ręcznie wyrabiane mydła i kosmetyki.

MDM powstało z połączenia mydlanej obsesji, dystansu pożyczonego od Monty Pythona i ich Ministerstwa Dziwnych Kroków oraz z poczucia, że dobrze jest robić dobrze. Rolę zagrała też trochę książka "Czekolada" Joanne Harris, w której główna bohaterka prowadzi sklep z czekoladkami i zawsze wie, co dla kogo będzie najlepsze. I jeszcze film "Jiro śni o sushi", opowiadający o skromności i bezkompromisowej miłości do pracy, a właściwie o jedynym człowieku na świecie, którego sushi zdobyło trzy gwiazdki w przewodniku Michelin.

Każdego dnia staramy się, aby nasza pracownia i sklep były miejscami, w których bierze się oddech. Marzy nam się, aby klienci czuli się u nas bezpiecznie i komfortowo, wiedząc, że są w miejscu, w którym spotykają się po prostu dobrzy ludzie.


Pomerania Brokers Sp. z o.o. to broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny wspierający swoich Klientów od prawie 30 lat. Z doświadczenia spółki skorzystało już ponad 100 firm i 300 jednostek samorządowych. Spółka jest twórcą wielu autorskich programów ubezpieczeniowych, w tym pionierskiego programu ubezpieczeniowego dla Miasta Szczecin, który został doceniony i był początkiem dla innych samorządowych programów w Polsce. 
Zespół brokera tworzą doświadczeni prawnicy, ekonomiści, analitycy od ryzyka ubezpieczeniowego, specjaliści w zakresie budownictwa, wyceny majątku, zamówień publicznych czy prawa administracyjnego.
Pomagając w wykonaniu umów ubezpieczenia, pracownicy Spółki tworzą procedury likwidacji szkód, kompleksowo uczestniczą w likwidacji, od momentu zgłoszenia szkody do momentu uzyskania pełnego odszkodowania. Aktywnie uczestniczą również w codziennym zarządzaniu ryzykiem, poprzez zabezpieczenie pod kątem ubezpieczeniowym projektów inwestycyjnych realizowanych przez Klientów oraz ocenę ubezpieczeń wymaganych od partnerów Klienta. Tym samym Spółka wspiera budowę najbardziej prestiżowych projektów. 
Szczególnie istotnym elementem oferty Pomerania Brokers Spółka z o.o., z punktu widzenia podmiotów publicznych, jest doskonałe przygotowanie formalno–prawne postępowań polegających na udzieleniu zamówienia na usługę ubezpieczenia, jak i permanentne doradztwo w zakresie obsługi ubezpieczeń. Dzięki stałej współpracy z wybitnymi autorytetami i specjalistami w zakresie odpowiedzialności cywilnej, prawa zamówień publicznych oraz oceny ryzyka, w ramach usług świadczonych przez Spółkę, broker zapewnia maksymalne bezpieczeństwo prawne proponowanych rozwiązań, a w przypadku sporów prawnych – wsparcie procesowe Klienta.
Świadczenie usług brokerskich przez Pomerania Brokers Sp. z o.o. jest dla Klientów całkowicie nieodpłatne. Koszty związane z wykonywaniem przez brokera czynności objętych umową, zawartą ze Zleceniodawcą, broker pokrywa ze środków uzyskanych od ubezpieczycieli, których wysokość jest w transparentny sposób uzgadniana z Klientem.
 


Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest wojewódzką placówką wspierania kadry oświatowej, realizującą zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli wszystkich specjalności, poziomów oraz typów szkół i placówek oświatowych.
Szkolimy i doradzamy: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje różnorodne formy kształcenia, współpracy i wymiany doświadczeń, w tym: kursy kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty, sympozja, sieci wsparcia, seminaria i konferencje, a także szeroko zakrojoną działalność doradczą. 
Udostępniamy: Bogaty zasób zbiorów Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej i wysokie kwalifikacje nauczycieli bibliotekarzy zapewniają komfort korzystania ze zgromadzonych książek, czasopism, gazet, filmów, nagrań dźwiękowych i rozmaitych wydawnictw multimedialnych, także w formie elektronicznej (Biblioteka Cyfrowa oraz IBUK Libra). 
Publikujemy: Celem aktywności wydawniczej ZCDN-u jest wspieranie rozwoju zawodowego pracowników oświaty poprzez upowszechnianie wartościowych treści naukowych, dydaktycznych i wychowawczych.nOd 1991 roku wydajemy Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy „Refleksje”. Publikują w nim nauczyciele, dyrektorzy, wizytatorzy, pracownicy naukowi i nasi konsultanci, dzieląc się swoją wiedzą, opiniami i wynikami badań oraz doświadczeniami z codzienności szkolnej.
Współpracujemy: W trosce o podnoszenie jakości naszej oferty nawiązujemy współpracę z uczelniami wyższymi, licznymi placówkami oświatowymi, instytucjami kultury i użyteczności publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami i partnerami komercyjnymi. Realizowane przez nas projekty, finansowane ze środków strukturalnych, jak i w ramach programów rządowych i samorządowych, pozwalają nam na doświadczanie, z jednej strony konstruktywnego partnerstwa, z drugiej zaś odpowiedzialności jako lider systemowych rozwiązań na rzecz oświaty.
 


Nowoczesne Centrum Psychologiczno-Edukacyjne powstało na podstawie wieloletniego doświadczenia międzynarodowego zespołu psychologów, lekarzy, trenerów, doradców zawodowych, osób z otoczenia edukacji i biznesu.  Wspólną pracą stworzyliśmy wyjątkowe miejsce, w którym kompleksowo zostały połączone usługi z zakresu psychologii, rozwoju i terapii z edukacją i specjalistycznymi szkoleniami oraz warsztatami grupowymi.

Naszym priorytetem jest dbałość o komfort naszych klientów, których otaczamy profesjonalną i kompleksową opieką doświadczonych specjalistów i ekspertów. Wyróżnia nas szczególna troska o dyskrecję i bezpieczeństwo naszych gości, którzy obdarzają nas zaufaniem i którym oferujemy obsługę w najwyższym standardzie. Centrum Psychologiczno-Edukacyjne to miejsce w którym w atmosferze zrozumienia otrzymasz wsparcie psychiatryczne, psychologiczne, edukacyjne, szkoleniowe, rozwijające kompetencje miękkie dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Znajdziesz  u nas również certyfikowane szkolenia, kursy stacjonarne oraz kursy online dedykowane dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, dyrektorów szkół, rodziców i opiekunów, podczas których nasi eksperci poruszają fundamentalne kwestie dotyczące rozwoju młodzieży, pracy z niską samooceną oraz zaburzeniami natury emocjonalnej u nastolatków, takimi jak depresja, myśli samobójcze czy lęki.

Nasi eksperci wspierają także biznes. Posiadamy w naszej ofercie narzędzia do diagnozy pracowników w zakresie ich kompetencji interpersonalnych, liderskich, do wyznaczania ścieżki kariery zawodowej i awansu, określenia mocnych stron i obszarów do rozwoju pracowników, budowania i zarządzania zespołami, dla kadry managerskiej oraz akcjonariuszy, dla działów HR, do rekrutacji i selekcji pracowników. Szeroki pakiet szkoleń przygotowywany indywidualnie pod potrzeby klienta, diagnoza predyspozycji zawodowych, coaching managerski, trening interpersonalny to tylko niektóre z propozycji dla instytucji otoczenia biznesu.

Profi Competence oferuje również  narzędzia diagnostycznei kwestionariusze online do badania osobowości, kompetencji, preferencji oraz predyspozycji zawodowych. Nasze testy stanowią wsparcie podczas podejmowania decyzji na różnych etapach życia, podstawę do wyznaczania celów, odkrywania swoich talentów i zasobów, a także poznawania poziomu procesów poznawczych i inteligencji wielorakich. Każdy produkt w bazie testów to sprawdzone narzędzie do podnoszenia efektywności w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Jeśli poszukujesz profesjonalnej pomocy przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod edukacyjnych czy też pomocy psychologicznej w przyjaznych i komfortowych warunkach – nasze Centrum jest właściwym miejscem dla Ciebie.

 


Teatr Lalek "Pleciuga" jest miejską instytucją kultury, która od 1953 roku prężnie funkcjonuje na mapie kulturalnej Szczecina. Jego historię tworzyli i tworzą nadal wybitni twórcy, aktorzy-profesjonaliści, a także doświadczeni pracownicy.

"Pleciuga" niezmiennie od ponad 65 lat ma dla swoich małych i dużych odbiorców szeroki wachlarz propozycji repertuarowych. W kulturalnej ofercie, wśród spektakli dla dzieci, znajdują się duże widowiska, a także przedstawienia kameralne, przy których realizacji wykorzystywane są różnorodne techniki lalkarskie. Przedstawienia te grane są w różnych przestrzeniach teatru - od dużej sali, przez kameralną, na holu teatralnym, czy kulisach scen kończąc. Jednym z najgłośniejszych przedstawień, ważnych nie tylko w dziejach "Pleciugi", ale i całego polskiego lalkarstwa, był dyptyk dla młodzieży i dorosłych "Rzecz o Jędrzeju Wowrze" Jana Wilkowskiego, na który składały się: "Spowiedź w drewnie" Jana Wilkowskiego i "Żywoty świętych" wg Jędrzeja Wowry, w reżyserii Bohdana Głuszczaka i Jana Wilkowskiego (1983). Ten właśnie spektakl można uznać za pierwszy, który w pełni przełamał stereotyp, że scena lalkowa jest skierowana wyłącznie w stronę dzieci. Oficjalnie od 2000 roku funkcjonuje w "Pleciudze" Scena dla Dorosłych, na której spektakle swoje realizują takie postaci polskiego teatru jak Anna Augustynowicz, Konrad Dworakowski czy Paweł Aigner. Propozycje te przedstawiane są dziś na scenie kameralnej. "Pleciuga" systematycznie prezentuje swoją twórczość w kraju i za granicą.

 


Szczecińskie kino Helios znajduje w Centrum Handlowo Rozrywkowym Kupiec. Posiada 4 klimatyzowane sale, wyposażone w wysokiej klasy sprzęt nagłaśniający oraz do projekcji obrazu, w tym również w technologii Dolby 3D Digital Cinema. W repertuarze kina, poza filmami 3D, znajdą się też największe filmowe hity i polskie produkcje. Jako pierwsze wielosalowe kino w Szczecinie cieszy się dużą popularnością. W komfortowych fotelach na salach kinowych może zasiąść jednocześnie 1114 widzów.

Przed wejściami do sal kinowych znajdują się: nowoczesny Helios Bar z tradycyjnym i karmelowym popcornem, zimnymi i ciepłymi napojami oraz dużym wyborem słodyczy, a także Cafe Helios, gdzie można napić się aromatycznej kawy w wielu smakach.

W nowoczesnym obiekcie, oprócz nowości komercyjnych, w ramach Kina Konesera prezentowane są najciekawsze pozycje ambitnego kina autorskiego. Dal najbardziej wytrwałych widzów organizowane są całonocne maratony filmowe, a specjalnie dla Pań stworzony został cykl seansów „Kino Kobiet”.

Kino Helios Szczecin Outlet Park znajduje się największym i jedynym centrum wyprzedażowym w regionie zachodniopomorskim. Posiada 7 klimatyzowanych sal wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt nagłaśniający i do projekcji obrazu, a także ekrany perełkowe Harkness. W komfortowych fotelach renomowanej firmy Figueras, zamontowanych w kinie Helios, jednocześnie może zasiąść 1400 widzów.

 


Ministry of Skills - Kamila Pępiak-Kowalska w swojej pracy stosuje interdyscyplinarne podejście do odkrywania ludzkiego potencjału i implementowania zmian. Czerpie z dobrodziejstw najnowszych badań naukowych, dobrych praktyk ekspertów z całego świata. Pomaga wzrastać i daje doświadczać innym.

Mówią o niej różnie. Najczęściej w wypowiedziach klientów pojawiają się słowa: inspiracja, energia, wiedza, motywacja, pasja, wsparcie, pomysły, zmiana, odkrywanie. Można też usłyszeć, że nabiera rozpędu w trakcie mówienia, a: "ten kto nadąża, ma zagwarantowaną merytoryczną podroż w dobrym towarzystwie".