Prelegenci i warsztatowcy Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego 2023


Rektor Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, nauczyciel akademicki, trener biznesu, pasjonat metodyki nauczania i nowych technologii, promotor innowacji i zastosowania technologii w procesach edukacyjnych i biznesowych.

Poza działalnością uniwersytecką specjalizuje się w doradztwie strategicznym i biznesowym dla sektora usług prawniczych. Współpracuje z samorządami zawodowymi radców prawnych i adwokatów oraz z właścicielami i partnerami kancelarii prawnych przy diagnozowaniu organizacji, tworzeniu i wdrażaniu strategii rozwoju.  

Głęboko wierzy w to, że dzięki edukacji każdy z nas ma szansę na lepsze życie.