Prelegenci i warsztatowcy Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego 2023


dyrektor zarządzająca w Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o – dedykowanej tworzeniu wspólnej płaszczyzny biznesowej, realizującej szereg aktywności gospodarczych i społecznych Miasta Szczecin.  Absolwentka Instytutu Socjologii US, Kolegium Języka Angielskiego US, Studium Integracji Europejskiej, uczestniczka wielu zagranicznych staży w instytucjach rządowych UE. Bezpośrednio odpowiedzialna w spółce za obsługę kluczowych inwestorów w sektorze energetyki odnawialnej.

Inicjatorka i uczestniczka wielu wydarzeń gospodarczych o znaczeniu międzynarodowym
i lokalnym. Wcześniej związana z administracją rządową m.in. jako dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, przedstawiciel wojewody w Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej i Międzyregionalnej, Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Międzyregionalnej, koordynator sekretariatu Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej i Regionalnej, koordynator wojewódzkiej kampanii przedakcesyjnej i obchodów przystąpienia Polski do UE.

Odznaczona w 2004r. brązowym krzyżem zasługi przez Prezydenta RP w uznaniu zasług na rzecz integracji europejskiej.