Prelegenci i warsztatowcy Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego 2023


Radca prawny i rzecznik patentowy. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowego prawa handlowego i międzynarodowego zarządzania przedsiębiorstwem
w Rostocku (Niemcy) oraz kursu prawa angielskiego Uniwersytetu Cambridge.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii (w tym RODO)
i prawie oświatowym. Szczególną rolę w jego praktyce odgrywa obsługa projektów cloudowych, w tym w obszarze przetwarzania danych publicznych usług medycznych czy finansowych, licencjonowanie oprogramowania (w tym open source) oraz opracowywanie kontraktów w projektach realizowanych w metodykach zwinnych (agile).

Doradca dla przedsiębiorców i osób z Polski, które chcą prowadzić działalność gospodarczą
w Niemczech oraz inwestorów z Niemiec, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą
w Polsce.