Prelegenci i warsztatowcy Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego 2023


Absolwent studiów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek historia). Pracę jako nauczyciel rozpoczął w 1987 r. w Zespole Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Reja w Szczecinie, a od 1991 roku pracował w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie. W latach 1996-2006 pełnił funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie. Pracował także w ZSO nr 1 w Szczecinie i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.
W 1990 r. został nauczycielem mianowanym, w 2001 r. uzyskał kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą, w 2003 r. został nauczycielem dyplomowanym, następnie egzaminatorem egzaminu maturalnego z historii (2004 r.).W latach 2006-2008 pełnił funkcję Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Był radnym Miasta Szczecin (2006-2010, 2014-2018). W 2018 r. otrzymał mandat radnego sejmiku województwa zachodniopomorskiego, obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. W latach 2016-2020 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Obok pracy zawodowej angażował się w działalność społeczną. W latach 80. w NZS, KPN i „Solidarność”, następnie m.in. w oświatowych związkach zawodowych („Solidarność”, „Solidarność – 80″).
Przygotowani przez niego uczniowie uzyskali ponad 150 tytułów finalisty i laureata ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych, wojewódzkich i miejskich konkursów historycznych, byli stypendystami Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Szczecina.
Maciej Kopeć za wybitne osiągnięcia został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Pro Patria, Medalem Pro Bono Poloniae oraz wyróżniony: dwukrotnie nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, dwukrotnie nagrodą Kuratora Oświaty, siedmiokrotnie nagrodą Prezydenta Miasta Szczecina, w tym nagrodą Primus Inter Pares dla najlepszego nauczyciela w Szczecinie, nagrodą Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej i Medalem Olimpiady Historycznej oraz wieloma innymi nagrodami i wyróżnieniami różnych instytucji i organizacji.