Prelegenci i warsztatowcy Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego 2022


Ukończyła studia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Dyrektor Zarządzający w Międzynarodowym Instytucie Psychologii. Właścicielka Centrum Psychologiczno-Edukacyjnego; prowadzi terapię indywidualną i grupową oraz psychoedukację dla osób dorosłych i młodzieży oraz rodzin.

Pracuje w podejściu integratywnym/eklektycznym. Pomaga osobą cierpiącym na zaburzenia: lękowe, adaptacyjne, osobowościowe, emocjonalne, odżywiania oraz depresje. W swoje pracy często wykorzystuje podejście ACT (acceptance and commitment therapy). Autorka narzędzi i badań psychologicznych do diagnozy osobowości, poziomu samooceny i stanu emocjonalnego młodzieży od 14 roku życia i osób dorosłych. Od 18 lat wspiera osoby dorosłe oraz młodzież w zakresie kompetencji kluczowych, pracy nad samooceną oraz zaburzeń emocjonalnych.


W okresie pandemii przeprowadziła badania i diagnozę młodzieży w wieku 14-19 lat (ok. 4 tys. osób) dotyczącą wpływu COVID-19 na stan emocjonalny i zdrowe funkcjonowanie. Współpracuje z Uniwersytetem Szczecińskim, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, WSP w Warszawie. Posiada amerykańską akredytację PCC (Professional Certified Coach). Prowadzi pierwszą polską szkołę coachingu i uczy specjalistów z całej Polski praktycznej pracy z klientem/pacjentem w ramach akredytacji Professional Coach z ICF w USA. Wspólnie z profesorem Mirosławem Grewińskim wydała książkę „Zastosowanie coachingu w polityce społecznej”. Autorka podręczników i publikacji dotyczących diagnozy i pracy z klientem/pacjentem.


W Katedrze Psychologii Społecznej współpracowała i przeprowadzała badania wspólnie z Prof. Dr. Hab. Wojciechem Cwaliną przy współpracy z University Princeton USA.  Razem z Dr. Romanem Gawrychem Rektorem Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Gdańsku tworzy narzędzia diagnostyczne dla dzieci i młodzieży wraz z badaniami i technologią informacyjno-komunikacyjną na wydziale pedagogiki. Autorka podręczników i publikacji dotyczących diagnozy i pracy z klientem/pacjentem.

Od wielu lat realizuje również projekty naukowo- edukacyjne wspierając je jako ekspert
z dziedziny psychologii osobowości, badania kompetencji oraz coachingu oraz prowadzi badania dla firm dotyczące diagnozy profili osobowościowych i kompetencji dla  kadry managerskiej i pracowników. Doradca biznesu i rozwoju osobistego z wieloletnią  praktyką
 z zakresu doradztwa rekrutacyjnego, zawodowego i personalnego, komunikacji interpersonalnej, zarządzania, umiejętności interpersonalnych. Dzięki wieloletniej praktyce
z pacjentami i doświadczeniu, od 4 lat prowadzi badania dotyczące inteligencji emocjonalnej, funkcji poznawczych oraz wymiarów osobowościowych. Wnioski i wyniki badań wykorzystuje do diagnozy i procesu pracy z klientem, co daje szybsze i bardziej skuteczne rezultaty.