Prelegenci i warsztatowcy Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego 2022


Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji (kierunek prawo) oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (kierunek politologia). Ukończyła  Podyplomowe Studium Audytu Wewnętrznego i Kontroli  w Szkole Głównej Handlowej oraz Podyplomowe Studia Zarządzanie i Psychologii Menadżerskiej na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

Pracę jako specjalistka od projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych rozpoczęła w 2022 roku. Zajmowała się programem ze środków przedakcesyjnych PHARE CBC oraz Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa.

Od początku korzystania przez Polskę ze środków MF EOG i NMF współpracowała nad wdrażaniem projektów w ramach środków przeznaczonych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, MSWiA oraz Ministerstwa Zdrowia. Pełniła również rolę Kontrolera I stopnia projektów dofinansowanych w ramach Central Europe Programme, Baltic Sea Region oraz InterregoIVc.

Aktorka projektów edukacyjnych i prozdrowotnych.

Obecnie odpowiada za realizację Programu Edukacja finansowanego ze źródeł MFEOG i NMF na lata 2014-2021 w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacja.

Mama dwóch cudownych córek w wieku szkolnym.