Prelegenci i warsztatowcy Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego 2022


Jest nauczycielem akademickim od 1988 roku, a od 1998 roku pełni liczne funkcje kierownicze, zyskując tym samy olbrzymie doświadczenie menedżerskie w kierowaniu organizacją edukacyjną oraz w zarządzaniu przedsięwzięciami szkoleniowymi i naukowymi.
W roku 2015 stworzyła w Szczecinie pod patronatem Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Technikum Kreatywne – niepubliczną, innowacyjną szkołę dla uczniów kreatywnych. Jest inicjatorką wielu innowacji produktowych i procesowych w edukacji oraz skuteczną orędowniczką strategii szkoły bazującej na unikatowości. 

W swojej karierze akademickiej prof. Aneta Zelek pracuje nie tylko jako dydaktyk i trener, ale również jako naukowiec, konsultant i publicysta. Jest autorką ponad 230 publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania w kryzysie oraz licznych podręczników i skryptów akademickich. Od lat prowadzi też szeroką działalność propagatorską i publicystyczną. Jest stałą komentatorką zdarzeń gospodarczych w mediach.  Bezkompromisowo i czytelnie tłumaczy zasady ekonomii racjonalnej, a jej publikacje i wykłady demaskują błędy prymatu polityki nad ekonomią i przestrzegają przed tego konsekwencjami.

 Za swoją pracę dydaktyczną, naukową i menedżerską, prof. Zelek była wielokrotnie nagradzana przez różne gremia, w tym także samych studentów